Ydelser 2018-06-28T12:30:40+00:00

YDELSER

Hvad kan UDE?

Vand og Natur 2018-03-26T16:45:58+00:00

Vi har et stort og dybtgående kendskab til dyr, planter, økosystemer og jordbundsforhold.
Vi ved også, hvad der får et grønt areal til at fungere for de mennesker, som færdes og opholder sig på det. Og vi har mange års erfaring med at omsætte denne viden til konkrete projekter og planer.

En bred vifte af opgaver i forskellig skala og omfang

Offentlige grønne projekter tilrettelægges, så de både tager hensyn til natur, eksisterende bevaringsværdier og brugernes behov for oplevelser.

I den lille ende af skalaen får du en plan for din private have, så den bliver både funktionel, smuk og sammenhængende.

Vi sikrer, at planterne får bedst mulige vækstvilkår, så resultatet bliver præget af livskraft og frodighed.

Vi kaster også gerne et mere strategisk blik på arealerne

 • Langsigtede bevarings- og udviklingsplaner for eksisterende grønne områder.
 • Strategi for flere levesteder for insekter og småfugle.
 • Årstidsvariation og øget oplevelsesværdi.
 • Omdannelse af araler, som har fået nye funktioner.
Projektstyring 2017-10-20T09:20:28+00:00

Med UDE får I en projektleder/projektkoordinator, der kan styre et projekt fra start til slut, og som kan forklare og formidle det undervejs.

 • udarbejdelse af udbudsmateriale
 • kontraktskrivning
 • sagsprocedurer
 • styr på delmål og deadlines
 • indhentning af godkendelser og dispensationer på rette tidspunkt
 • borgerkontakt (for kommunale forvaltninger)
 • myndighedskontakt (for private)
 • afrapporteringer og formidling af projektet eller i dele af processen
Formidling 2017-10-05T08:18:10+00:00

Gode informationsmaterialer, der ‘lokker’ flere ud at bruge alt det grønne der omgiver os, udarbejder vi til dig.

Mange typer formidlingsmateriale

 • oversigtskort
 • gå-, løbe- og cykelrutebeskrivelser
 • skilte
 • brochurer
 • informationstavler
 • en pdf, du kan lægge på din hjemmeside eller printe selv
 • en rute lagt ind i gængse apps til mobilen
 • en guidet vandretur med fortælling om udvalgte temaer: planter, landskab, historie etc.

 

Fokus bestemmer du

Kortlægning af et helt lokalområde

 • gode gå- og løbeture
 • hvilepladser/bænke
 • toiletfaciliteter
 • udsigtspunkter
 • den gode fortælling om mindesmærker og lokalhistorie

Smallere fokus

 • Hvor går dine (camping-/B&B-)gæster hen, når de går tur?
 • Hvordan kommer ungerne i dit barns børnehave ud at bruge naturen i nærområdet?

 

Vi klarer alle faser

Tekst, illustrationer og fotos produceres i professionel udtryk. Layout og klargøring til tryk tager vi os også af. Vi indhenter desuden tilbud hos trykkeri eller skiltemager og sørger for, at du får det færdige resultat leveret.

Ansøgninger og lovstof 2017-10-05T08:18:03+00:00
Udfordringer med lovgivning og ansøgningsprocedurer på naturområdet?

Vores mangeårige erfaring fra den kommunale verden kan komme dig til gode.

Har du fået et brev fra kommunen om et natur- eller miljøprojekt, fungerer vi som din rådgiver og forklarer, hvilke konsekvenser projektet kan få for din ejendom.

 

Ansøgninger og dispensationer

Vil du anlægge en sø i haven eller udvide et eksisterende vandhul, kræver det en dispensation og/eller tilladelse fra en række lovgivninger. Vi kan hjælpe med at udarbejde projektet og udfærdige ansøgningen, så tilladelsen kan opnås hurtigst muligt.

Det samme gør sig gældende, hvis du ejer større arealer og ønsker at plante en skov eller ændre på dit vandløb – hvad end det er åbent eller rørlagt.

Har du lyst til at åbne en sti over din jord under Spor i Landskabet kan vi også være behjælpelige.

Der findes en del fonde og puljer, der kan finansiere denne type projekter – her kan vi også hjælpe.

Fundraising 2017-10-05T08:17:59+00:00

Har du en idé til et grønt projekt – så lad os hjælpe med at finde finansiering

Du får et projekt, som opfylder kravene fra fonde og støtteordninger. Vi skriver fondsansøgningen og ansøgninger til myndighederne, så projektet kan gennemføres hurtigst muligt.

 

Der findes mange fonde og puljer i Danmark, der har til formål at støtte større eller mindre natur- og friluftsprojekter. For eksempel:

Miljø- og Fødevareministeriets puljer til private grundejere: