Aktuelle projekter

Overløbsbygværker i Faxe Kommune

Ude assisterer Faxe Kommune, med vurdering af eksisterende overløbsbygværker, i forhold til fornyede godkendelser.

Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo

Forberedelserne til bekæmpelse af bjørneklo i Ringsted Kommune, i år 2022 er gået igang.

Naturkalender

På baggrund af 10 foldere om Biosfære Møn, er UDE med til at udarbejde en naturkalender. Kalenderen er for alle, der er interesseret i at komme ud i naturen, og få nye oplevelser. Projektet er støttet af Friluftsrådet.

Sagsbehandling

UDE assisterer Ringsted Kommune i den daglige sagsbehandling pga. midlertidig personalemangel. Så sagerne ikke hober sig op, og vandløbsprojekterne ikke går i stå.

Nyheder

Denne hjemmeside lukker ned 30/6. Vi ses til en nyt udseende efter sommerferie.
UDE holder ferie i uge 28, 29, 31 og 32.
God sommer til jer alle

Ydelser

Vand og Natur

UDE har et stort og dybtgående kendskab til vandløb, dyr, planter og økosystemer.

Projektstyring

Med UDE får I en projektleder/projektkoordinator, der kan styre et projekt fra start til slut, og som kan forklare og formidle det undervejs.

Formidling

Formidling er mange ting, og kan komme i mange former – foldere, pjecer, breve, resuméer af større rapporter eller mundtlig præsentation ved fx borgermøder.

UDE kan hjælpe med det hele når bare temaet er vand- og naturprojekter.

Ansøgninger og lovstof

Udfordringer med lovgivning og ansøgningsprocedurer på naturområdet?

UDEs mangeårige erfaring fra den kommunale verden kan komme dig til gode.

Fundraising

Du får et projekt, som opfylder kravene fra fonde og støtteordninger. UDE skriver fondsansøgningen og ansøgninger til myndighederne, så projektet kan gennemføres hurtigst muligt.

Om UDE

Hvorfor sidde inde, når alt håb er “UDE”?

UDE brænder for at skabe levende, grønne projekter til gavn og glæde for mennesker. Vi arbejder for at skabe helstøbte kvalitetsprojekter, der rækker ind i fremtiden.

Vi tror på, at dialog, ideudveksling og vidensdeling er med til at skabe de bedste projekter med stort ejerskab og engagement. UDE tilbyder rådgivning på natur- og vandprojekter.

Kontakt

Her på siden kan du læse om UDE, og de rådgivningsydelser vi kan tilbyde, samt de projekter, vi har været eller er en del af.
Kontakt mig endelig, hvis du vil vide mere.
Linda Adelfest Stifter,
UDE APS