Ydelser2021-02-02T10:22:56+00:00

YDELSER

Hvad kan UDE?

Vand og Natur2018-11-12T08:52:52+00:00

En bred vifte af opgaver i forskellig skala og omfang

UDE har et stort kendskab til vandløb og den omkringliggende natur. Der er mange dyr og planter, der lever og opholder sig i den våde natur. Der er store årstidsvariationer, der kan gøre sig gældende, når projekterne skal tilrettelægges.

Tit er der også mange kultur-, landbrugsmæssige- og rekreative hensyn, der skal indtænkes i projektet. UDE har mange års erfaring med at omsætte denne viden til konkrete projekter og planer.

Vi kaster også gerne et mere strategisk blik på vandløbene

 • Er der mange projekter i støbeskeen – Kan der være noget strategisk I at tænke flere projekter sammen i et, eller dele dem op i mindre dele for at sikre gennemførelsen af projekterne.
 • Strategi for flere levesteder for insekter og småfugle.
 • Årstidsvariation og øget oplevelsesværdi.
 • Omdannelse af arealer, som har fået nye funktioner.

Gode informationsmaterialer, der ‘lokker’ flere ud at bruge alt det grønne der omgiver os, udarbejder vi til dig.

Projektstyring2017-10-20T09:20:28+00:00

Med UDE får I en projektleder/projektkoordinator, der kan styre et projekt fra start til slut, og som kan forklare og formidle det undervejs.

 • udarbejdelse af udbudsmateriale
 • kontraktskrivning
 • sagsprocedurer
 • styr på delmål og deadlines
 • indhentning af godkendelser og dispensationer på rette tidspunkt
 • borgerkontakt (for kommunale forvaltninger)
 • myndighedskontakt (for private)
 • afrapporteringer og formidling af projektet eller i dele af processen
Formidling2017-10-05T08:18:10+00:00

Gode informationsmaterialer, der ‘lokker’ flere ud at bruge alt det grønne der omgiver os, udarbejder vi til dig.

Mange typer formidlingsmateriale

 • oversigtskort
 • gå-, løbe- og cykelrutebeskrivelser
 • skilte
 • brochurer
 • informationstavler
 • en pdf, du kan lægge på din hjemmeside eller printe selv
 • en rute lagt ind i gængse apps til mobilen
 • en guidet vandretur med fortælling om udvalgte temaer: planter, landskab, historie etc.

 

Fokus bestemmer du

Kortlægning af et helt lokalområde

 • gode gå- og løbeture
 • hvilepladser/bænke
 • toiletfaciliteter
 • udsigtspunkter
 • den gode fortælling om mindesmærker og lokalhistorie

Smallere fokus

 • Hvor går dine (camping-/B&B-)gæster hen, når de går tur?
 • Hvordan kommer ungerne i dit barns børnehave ud at bruge naturen i nærområdet?

 

Vi klarer alle faser

Tekst, illustrationer og fotos produceres i professionel udtryk. Layout og klargøring til tryk tager vi os også af. Vi indhenter desuden tilbud hos trykkeri eller skiltemager og sørger for, at du får det færdige resultat leveret.

Ansøgninger og lovstof2018-11-12T08:58:45+00:00

Udfordringer med lovgivning og ansøgninger på naturområdet?

Vores mangeårige erfaring fra den kommunale verden kan komme dig til gode.

Har du fået et brev fra kommunen om et natur- eller miljøprojekt, fungerer vi som din rådgiver og forklarer, hvilke konsekvenser projektet kan få for din ejendom.

Ansøgninger og dispensationer

Vil du anlægge en sø i haven eller udvide et eksisterende vandhul, kræver det en dispensation og/eller tilladelse fra en række lovgivninger. Vi kan hjælpe med at udarbejde projektet og udfærdige ansøgningen, så tilladelsen kan opnås hurtigst muligt.

Det samme gør sig gældende, hvis du ejer større arealer og ønsker at plante en skov eller ændre på dit vandløb – hvad end det er åbent eller rørlagt.

Har du lyst til at åbne en sti over din jord under Spor i Landskabet kan vi også være behjælpelige.

Der findes en del fonde og puljer, der kan finansiere denne type projekter – her kan vi også hjælpe.

Udkast til godkendelser og dispensationer

Er tiden knap og skal projektet gerne snart gennemføres kan UDE skrive udkast til godkendelser efter Vandløbsloven og dispensationer efter Naturbeskyttelsesloven ud fra jeres skabeloner.

 

Fundraising2021-02-04T11:46:52+00:00

Har du en idé til et grønt projekt – så lad os hjælpe med at finde finansiering

Du får et projekt, som opfylder kravene fra fonde og støtteordninger. Vi skriver fondsansøgningen og ansøgninger til myndighederne, så projektet kan gennemføres hurtigst muligt.

 

Der findes mange fonde og puljer i Danmark, der har til formål at støtte større eller mindre natur- og friluftsprojekter. For eksempel:

Miljøministeriets puljer til private grundejere: