Projektstyring2021-06-24T07:36:03+00:00

Projektstyring

Referencer

Udbudsmateriale til detailprojektering af Bjørnebækken – et vådområdeprojekt

UDE har udarbejdet et udbudsmateriale til brug for detailprojekteringen af vådområdeprojektet Bjørnebækken i Næstved Kommune. Projektet er støttet af “Den europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne”.

Vandløbs- og Vådområdeprojekter

I Vordingborg Kommune var Linda projektkoordinator for vandløbs- og vådområdeprojekter i en periode på 6 år.

Her styrede hun proceduren og sørgede for at inddrage grundejere, interesseorganisationer og øvrige faggrupper. Hun havde også ansvaret for at søge fondsmidler og udarbejde indstillinger til politisk godkendelse af projekterne.

Hvor projekterne involverede eksterne konsulenter, havde Linda den løbende kontakt med dem og sørgede for udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrakter. Og endelig stod hun for at udarbejde konkrete projektforslag og skrive/søge godkendelserne hertil.

Eksempler herpå er

  • Åbning og restaurering af Hårbølle Bæk på Vestmøn
  • Restaurering af Langebæk Møllebæk
  • Forundersøgelse af vådområdeprojekt ved Røddinge på Møn

Som forarbejde til prioritering af projekter er vandløbene i kommunen blevet gennemgået for deres restaureringspotentiale, blandt andet på baggrund af indsamlede faunaprøver.

Nordisk lejr

Igennem Lindas mangeårige frivillige arbejde som spejderleder i Det Danske Spejderkorps har hun stået med ansvaret for planlægning og koordinering af utallige ture, kurser og aktiviteter.

Blandt andet har Linda været lejrchef for en norsk-dansk sommerlejr med 350 deltagere. Her stod hun for den overordnede koordinering af hele lejrens planlægning og havde ansvar for, at afviklingen af selve lejrturen forløb som planlagt.

Tilbage til referencer