AKTUELLE PROJEKTER

Synergi – Sparring – Styring

Projekter UDE arbejder på netop nu.

Byggeri indenfor åbeskyttelseslinje

For at få et overblik og et ensartet grundlag til den fremtidige administration af å- og søbeskyttelseslinjen skal UDE gennemgå al byggeri mv., der er opført inden for sø- og åbeskyttelseslinjerne siden 1973.

Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo

Årets kampagne er slut. Nu står den på evaluering af indsatsen i de seneste 9 år.

Turistfoldere til Biosfære Møn

For Biosfære Møn har UDE været med i arbejdet om at få udgivet 10 foldere om den fantastiske natur med “naturuvante” som målgruppe. Folderne er nu udgivet digitalt. Det sidste af opgaven bliver en kalender med samme temaer – denne mangler kun det sidste for også at blive udgivet. Projektet er støttet af Friluftsrådet.

Vandmiljøplan 2

I samarbejde med Ringsted Kommune har UDE udarbejdet projektforslag for to mindre restaureringsprojekter. UDE har udarbejdet projektbeskrivelserne, så de kan bruges direkte i ansøgningen af midler til realisering og til forhandling med lodsejerne.

Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder

I 5 landsbyer/landsbyklynger afholdes 2 workshops om hvordan landsbyens grønne områder kan blive et større aktiv for området. Der udarbejdes et prospekt for hvert område, der bruges som baggrund for fondsansøgninger. Projektet gennemføres i samarbejde med flere aktører. 2 af prospekterne er færdige og kan se under ”Vand og Natur”.

Nyheder fra Facebook

Clear
Cache