Aktuelle2021-05-06T08:44:57+00:00

AKTUELLE PROJEKTER

Synergi – Sparring – Styring

Projekter UDE arbejder på netop nu.

Byggeri indenfor åbeskyttelseslinje

For at få et overblik og et ensartet grundlag til den fremtidige administration af å- og søbeskyttelseslinjen skal UDE gennemgå al byggeri mv., der er opført inden for sø- og åbeskyttelseslinjerne siden 1973.

Bekæmpelse af Kæmpebjørneklo

I Ringsted Kommune er det UDE, der står for håndhævelsen af indsatsen dvs. udsender breve til ejerne af alle kendte bestande, forestår besigtigelsen af arealerne og forbereder varsler i det omfang, det er nødvendigt.

Turistfoldere til Biosfære Møn

Flere turister skal ud at opleve alt det spændende som Biosfære Møn byder på. UDE er med til at udarbejde 10 foldere, der skal skabe lyst til at udforske mere. Temaerne er udvalgt af Biosfære Møn og dækker blandt andet ’Vilde Bier’, ’Ø-riget’ og ’Fisk i Vandet’. Målgruppen er de ’Naturuvante’. UDE skriver tekstudkast og laver oplæg til gode gåture og interessante køreture i hele Biosfære området. Projektet er støttet af Friluftsrådet.

Vandmiljøplan 2

I samarbejde med Ringsted Kommune har UDE udarbejdet projektforslag for to mindre restaureringsprojekter. UDE har udarbejdet projektbeskrivelserne, så de kan bruges direkte i ansøgningen af midler til realisering og til forhandling med lodsejerne.

Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder

I 5 landsbyer/landsbyklynger afholdes 2 workshops om hvordan landsbyens grønne områder kan blive et større aktiv for området. Der udarbejdes et prospekt for hvert område, der bruges som baggrund for fondsansøgninger. Projektet gennemføres i samarbejde med flere aktører. 2 af prospekterne er færdige og kan se under ”Vand og Natur”.

NYHEDER FRA FACEBOOK