Igangværende projekter2020-08-19T09:26:45+00:00

IGANGVÆRENDE PROJEKTER

Se hvilke projekter UDE arbejder på netop nu

Vandløbssager i Ringsted Kommune

UDE assisterer Ringsted Kommune med at komme til bunds i udvalgte vandløbssager.

Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder

I 5 landsbyer/landsbyklynger afholdes 2 workshops om hvordan landsbyens grønne områder kan blive et større aktiv for området. Der udarbejdes et prospekt for hvert område, der bruges som baggrund for fondsansøgninger. Projektet gennemføres i samarbejde med LAG Lolland – Falster, Udviklings Stevns, Region Sjælland. Workshops og prospekt udarbejdes i samarbejde med ”Visby.dk” og ETN arkitekter. 2 af prospekterne er færdige og kan se under ”Vand og Natur”

Revision af vandløbsregulativer

UDE assisterer Vordingborg Kommune med at få indsamlet data til brug for nye regulativer for de offentlige vandløb i kommunen.

Åbning af rørlagt vandløb

Omkring den nye Ringvej i Næstved Kommune, skal et mindre rørlagt vandløb åbnes. UDE udarbejder et projektforslag hertil og forbereder materialet, så projektet kan godkendes efter de relevante lovgivninger.