Park, Vand, Natur 2018-07-12T07:09:58+00:00

Vand og Natur

Referencer

Naturgenopretning på Jungshoved

UDE har udarbejdet et forslag til et naturgenopretningsprojekt på Jungshoved for en privat lodsejer. Et projekt med genåbning af et vandløb og forbedring af forholdene for fugle. Området er fredet og beskyttet af Natura2000 – lovgivningen.

Stensby Møllebæk

Linda var som medarbejder i Vordingborg Kommune med til at udarbejde et projekt for åbningen af Stensby Møllebæk, hvor der blev taget hensyn til de driftmæssige, kulturelle og naturmæssige forhold.

Projekt blev designet i samarbejde mellem Stensbygaard, som ejer jorden, og kommunen.

Løsningen blev et åbent, let slynget vandløb, da det var et godt og meget billigere alternativ end at erstatte de eksisterende rørledninger, der var faldet sammen. Denne løsning sikrede en forbedret afvanding og et godt fysisk miljø i vandløbet med et rigt liv af både planter og dyr.

Risby Å

I forbindelse med restaureringen af Risby å var Linda som medarbejder i Vordingborg Kommune med til at udarbejde et projektforslag og give de nødvendige tilladelser. Endvidere udarbejdede hun et program for indsamling af fauna og fisk for at vise projektets effekt.

Da Sydmotorvejen omkring Bårse blev bygget, blev der etableret en sø på Risby å, der skulle sikre, at den store okkerudfældning ikke skadede vandløbet. Løsningen skulle have været midlertidig, da søen hindrer havørrederne i at gyde og samtidig hæver temperaturen på vandløbsvandet, hvilket er dårligt for de dyr og planter, som lever der. Så efter mere end 15 år var det på tide at finde en alternativ løsning.

Projektet bestod i at få vandløbet ført udenom søen og samtidig skabe en passage mellem søen og vandløbet. Derved blev levevilkårene så optimale som muligt for både fisk og smådyr i vandløbet og i søen.

Tilbage til referencer