OM UDE

Synergi – Sparring – Styring

Hvorfor sidde inde når alt håb er “UDE”

Synergi

Opnå større synergi og helhed i dit vand- eller naturprojekt ved dialog og indblik i økosystemer og lovgivning. I UDE har vi en bred naturforståelse især indenfor ferskvandsbiologien og den omkringliggende natur og mange års erfaring med den kommunale forvaltning.

Sparring

Projektstyring og koordinering af opgaver.
Lokal håndtering af overfladevand.
Planlægning af vandløbs- og vådområdeprojekter.
Stor viden om økosystemer, deres tilstand og sammenspil.
Fundraising til natur- og friluftsprojekter.

Styring

UDE brænder for at skabe levende, grønne og blå projekter til gavn og glæde for naturen og de mennesker, der bruger den. UDE arbejder for at skabe helstøbte kvalitetsprojekter, der rækker ind i fremtiden. UDE tror på, at dialog, ideudveksling og vidensdeling er med til at skabe de bedste projekter med stort ejerskab og engagement.

Lonni W. Myssen. Salgsassistent

Med en baggrund i butiksverdenen og som lagermedarbejder er kursen skiftet til at være sekretær hos UDE. Journalisering i forskellige kommunale sager, gennemlæsning af tekster og løsning af ad hoc opgaver i aktuelle sager samt opdatering og redigering af hjemmeside.

Jim D. Hansen. Cand.techn.soc.

Grundigt kendskab til miljø-, natur- og vandløbs- lovgivningen. Stor erfaring i administration og drift af vandløb fx udarbejdelse af regulativer, godkendelser og sagsbehandling i forbindelse med dræn og krydsninger. Valg af udbud og vedligeholdelsesmetode. Erfaring med spildevandsplanlægning og sammenhæng til vandmiljø samt håndtering af overfaldevand.

Linda T. W. Adelfest. Cand.scient.

Planlægning, koordinering og helhedstænkning er tre ord, der beskriver min måde, at arbejde på. Spejder og friluftsmenneske alt dette kombineret med min brede erfaring indenfor administration af vandløb og håndtering af kort gør, at jeg har løst en meget varieret type af opgaver indenfor vand og natur.

Clear
Cache