Om UDE2019-12-05T08:52:46+00:00

OM UDE

Hvem – hvad – hvor.

Rådgivning på natur- og vandprojekter.

UDE IVS er stiftet af ferskvandsbiolog Linda Adelfest. Jeg har en bred naturforståelse især indenfor ferskvandsbiologien og den omkringliggende natur. Ud over dette er jeg dygtig til planlægning og projektstyring.

Jeg har erfaring fra tidligere jobs i den kommunale overfladevand- og naturforvaltning og kan hjælpe kommunale kunder med denne type opgaver, store som små, når tiden er knap.

Ønsker du som grundejer at gennemføre et naturprojekt på din ejendom, kan jeg hjælpe med at udforme projektet og skrive ansøgninger til de relevante myndigheder.

Desuden hjælper jeg gerne med at søge fondsmidler til naturprojekter.

Hvorfor sidde inde, når alt håb erUDE”?

UDE brænder for at skabe levende, grønne projekter til gavn og glæde for mennesker

Jeg arbejder for at skabe helstøbte kvalitetsprojekter, der rækker ind i fremtiden.

Jeg tror på, at dialog, ideudveksling og vidensdeling er med til at skabe de bedste projekter med stort ejerskab og engagement.

UDE tilbyder rådgivning på natur- og vandprojekter.

Linda Adelfest

Cand. scient. i biologi fra Københavns Universitet i 2006.
Ferskvandsbiolog.

  • Projektstyring og koordinering af komplekse opgaver
  • Helhedsorienteret og kompromissøgende tilgang til projekter
  • Lokal håndtering af overfladevand.
  • Planlægning af vandløbs- og vådområdeprojekter.
  • Stor viden om økosystemer, deres tilstand og sammenspil
  • Fundraising til natur- og friluftsprojekter