Fundraising2021-08-23T06:55:24+00:00

Fundraising

Referencer

Etablering af synergisøer i Næstved

UDE har assisteret Næstved Kommune med at skrive ansøgningen og udarbejde kort for at søge SVANAs nye pulje til etablering af synergisøer.
Det er søer, der opfylder flere formål: reducerer risikoen for oversvømmelser, øger muligheden for friluftsliv i området og tilbageholder kvælstof fra vandmiljøet.

Horreby Lyng

For Guldborgsund Kommune har Linda i 2016 udarbejdet et forprojekt til en stor fondsansøgning. Guldborgsund Kommune ønskede viden om hvordan et digitalt undervisningsprojekt i højmosen Horreby Lyng kunne stykkes sammen, så der kunne opnås støtte fra fondsmidler. Samtidig skulle projektet passes ind i den nye folkeskolereform.

Elementerne i forprojektet var

  • Interviews med nationalparker, kommuner og museer, der har udviklet undervisningsmateriale i forbindelse med den nye skolereform. Opsamling af deres erfaringer på området.
  • Afvejning af app vs. mobilsites.
  • Indsamling af viden omkring relevante fonde.
  • Udarbejdelse af en generel projektbeskrivelse til brug for senere præcisering til de enkelte fonde.
  • Planlægning af projektets opgaver, tidsplan og økonomi.
  • Oversigt over mulige undervisningsemner – samt hvilke klassetrin og fag, de hører til.

EU-midler til vandprojekter

Linda har for Vordingborg Kommune været med til at skrive diverse ansøgninger til Vand- og naturprojekter.
Ansøgningerne har været til ordninger under landdistriktsprogrammet (medfinansieret af EU), samt de tidligere nationale fisketegnsmidler. Midlerne blev søgt til vandløbsrestaurering, etablering af søer og forundersøgelser til nye vådområder. Ved at søge disse midler, har det været muligt at gennemføre flere projekter for kommunens penge.

Friluftsudstyr til Møn-spejdere

Som spejderleder i Møn Gruppe har Linda med succes søgt lokale fondsmidler til telte og andet udstyr til sommerlejre og øvrige ture. Blandt andet de flotte telte som ses her ovenfor.

Tilbage til referencer