Formidling 2018-01-18T08:27:10+00:00

Formidling

Referencer

Rapport opsætning

UDE har opsat 3 rapporter om sjældne svampe, insekter og sommerfugle for Vordingborg Kommune, så de var klar til at blive udgivet på nettet og i trykt form.
Rapporterne er en gennemgang af arternes kendetegn og levesteder i kommunen samt en beskrivelse af trusler og mulige forvaltningsmæssige tiltag.

Informationstavler

I forbindelse med projekt Genplant Planeten i 2008 plantede Vordingborg Kommune en bynær skov ved Nyråd.

Ud over at tegne planerne for området – i tæt samarbejde med naturforvalteren – og stod Mette også for udformning af plancher, grafisk materiale til nyhedsbreve mm.

Mundtlig formidling

Vi er begge rutinerede oplægsholdere. Mette har bl.a. afholdt guidede havevandringer og været vært for åbent-hus-arrangementer i Vordingborg Kommunes blomstergartneri. Linda har afholdt en lang række borgermøder med grundejere langs Vordingborg Kommunes vandløb, hvor hun har informeret om statens vandplaner og konsekvenserne for borgerne.

Faglig artikel

I forbindelse med udarbejdelsen af Helhedsplanen for Tubæk Å’s opland har Linda, som repræsentant for Vordingborg Kommune, sammen med Bo Christensen fra COWI skrevet en artikel om projektet, der kan læses i tidsskriftet Vand og Jord nr. 4, december 2014.

Læs artiklen her.

Nyhedsbreve

Som medarbejdere i Vordingborg Kommune har vi bidraget til ugentlige nyhedsbreve om Natursekretariatets aktiviteter og projekter. Vi er meget bevidste om hvordan man sætter spot på den gode historie, og vi har god erfaring med at kommunikere med pressen.

Tilbage til referencer