Formidling

Referencer

Turistfoldere til Biosfære Møn

UDE har skrevet 10 foldere med udgangspunkt i 10 temaer. Der alle har til formål at få naturuvante ud i naturen på en nem og overskuelig måde. Sammen med teksten er udarbejdet turkort hvor du kan opleve temaet en del i bil eller på cykel og en konkret tur på gåben. Projektet er udarbejdet for Biosfære Møn og støttet økonomisk af Friluftsrådet. Folderne kan hentes på Vordingborg Kommunes hjemmeside.

Vandløbskort

UDE har udarbejdet kort til brug for interne og eksterne entreprenører i Næstved Kommune.

Kortene med tilhørende tabeller skal bruges ved vedligeholdelsen af vandløbene i de offentlige vandløb i Næstved Kommune.

Materialet skulle udabejdes, så det var enkelt at fremstille nye på et senere tidspunkt.

Rapport opsætning

UDE har opsat 3 rapporter om sjældne svampe, insekter og sommerfugle for Vordingborg Kommune, så de var klar til at blive udgivet på nettet og i trykt form.
Rapporterne er en gennemgang af arternes kendetegn og levesteder i kommunen samt en beskrivelse af trusler og mulige forvaltningsmæssige tiltag.

Faglig artikel

I forbindelse med udarbejdelsen af Helhedsplanen for Tubæk Å’s opland har Linda, som repræsentant for Vordingborg Kommune, sammen med Bo Christensen fra COWI skrevet en artikel om projektet, der kan læses i tidsskriftet Vand og Jord nr. 4, december 2014.

Læs artiklen her.

Mundtlig formidling

Jeg er en rutineret oplægsholdere. Jeg har afholdt en lang række borgermøder med grundejere langs Vordingborg Kommunes vandløb, hvor jeg har informeret om statens vandplaner og konsekvenserne for borgerne. Endvidere har jeg afholdt kurser i spejderregi.

Nyhedsbreve

Som medarbejdere i Vordingborg Kommune har jeg bidraget til ugentlige nyhedsbreve om Natursekretariatets aktiviteter og projekter.

Clear
Cache