Ansøgninger og lovstof 2018-06-28T12:24:25+00:00

Ansøgninger og lovstof

Referencer

Udbudmateriale til Vandløbsvedligeholdelse

Vandløbsprojekter

I 2017 hjalp UDE Næstved Kommune med at udarbejde udbudsmaterialet til kommunens EU-udbud af vandløbsvedligeholdelsen.

Opgaven gik på at samle det gamle udbudsmateriale og gøre det nemmere at overskue. Endvidere skulle der ændres på tildelingskriterierne, så det ikke længere var prisen men de entreprenører, der var dygtigst til skånsom vedligeholdelse, der ville få tildelt opgaven.

Som medarbejder i Vordingborg Kommune har Linda udarbejdet mange projektbeskrivelser og ansøgninger samt givet mange tilladelser i forbindelse med restaurering og regulering af vandløb i kommunen.

Tilladelserne er givet efter Vandløbsloven og tilhørende bekendtgørelser, og projektbeskrivelserne blev udarbejdet, så projektet kunne opnå tilladelser og dispensationer fra øvrige relevante lovgivninger, fx. Naturbeskyttelsesloven.

Jeg kan derfor assistere både private og kommunale på dette område. Da jeg kender systemet idefra.

Godkendelse af søer og vandløb

UDE har hjulpet Næstved Kommune med at få givet tilladelse til etablering af nogle søer og ændringer af vandløb.
Under ses området før og under anlægsarbejdet af etableringen af en ny klimasø ved Ellebækken.

FØR

EFTER

SAMMENDRAG AF PROJEKTET

Tilbage til referencer