Vand, Park, Have og Natur

Vand, Park, Have og Natur

Vi har et stort og dybtgående kendskab til dyr, planter, økosystemer og jordbundsforhold.

Vi ved også, hvad der får et grønt areal til at fungere for de mennesker, som færdes og opholder sig på det. Og vi har mange års erfaring med at omsætte denne viden til konkrete projekter og planer.

 

 

En bred vifte af opgaver i forskellig skala og omfang

 

Offentlige grønne projekter tilrettelægges, så de både tager hensyn til natur, eksisterende bevaringsværdier og brugernes behov for oplevelser.

 

I den lille ende af skalaen får du en plan for din private have, så den bliver både funktionel, smuk og sammenhængende.

 

Vi sikrer, at planterne får bedst mulige vækstvilkår, så resultatet bliver præget af livskraft og frodighed.

 

 

Vi kaster også gerne et mere strategisk blik på arealerne

 

  • Langsigtede bevarings- og udviklingsplaner for eksisterende grønne områder.
  • Strategi for flere levesteder for insekter og småfugle.
  • Årstidsvariation og øget oplevelsesværdi.
  • Omdannelse af araler, som har fået nye funktioner.

 

 

UDE I/S - Marienbergvej 132, 1. sal - 4760 Vordingborg - CVR 37747793 - kontakt@ude.zone