Ansøgninger og lovstof

Ansøgninger og lovstof

Referencer

Før

Januar 2017

Efter

Januar 2017
Januar 2017

Efter

Efter maj 2017

Godkendelse af søer og vandløb

 

UDE har hjulpet Næstved Kommune med at få givet tilladelse til etablering af nogle søer og ændringer af vandløb.

Ovenfor ses området før og under anlægsarbejdet af etableringen af en ny klimasø ved Ellebækken.

Vandløbsprojekter

 

Som medarbejder i Vordingborg Kommune har Linda udarbejdet mange projektbeskrivelser og ansøgninger samt givet mange tilladelser i forbindelse med restaurering og regulering af vandløb i kommunen.

 

Tilladelserne er givet efter Vandløbsloven og tilhørende bekendtgørelser, og projektbeskrivelserne blev udarbejdet, så projektet kunne opnå tilladelser og dispensationer fra øvrige relevante lovgivninger, fx. Naturbeskyttelsesloven.

 

Vi kan derfor assistere både private og kommunale på dette område. Da vi kender systemet idefra.

UDE I/S - Marienbergvej 132, 1. sal - 4760 Vordingborg - CVR 37747793 - kontakt@ude.zone