IGANGVÆRENDE PROJEKTER

Igangværende projekter

Artikelskrivning og rentegning

 

UDE skriver artikler og rentegner haveplaner mv. til havebladet Alt om Haven.

Læs blandt andet i maj-udgaven "10 tips til en nem have til alle aldre".

Opsætning af rapporter

 

UDE opsætter 3 rapporter om sjældne svampe, insekter og sommerfugle for Vordingborg Kommune, så de kan blive udgivet på nettet og i trykt form.

Rapporterne er en gennemgang af arternes kendetegn og levesteder i kommunen samt en beskrivelse af trusler og mulige forvaltningsmæssige tiltag.

Naturgenopretning

 

UDE udarbejder et forslag til et naturgenopretningsprojekt på Jungshoved for en privat lodsejer. Et projekt med genåbning af et vandløb og forbedring af forholdene for fugle. Området er fredet og beskyttet af Natura2000 - lovgivningen.

Udbud af vandløbsvedligeholdelse

 

UDE hjælper Næstved Kommune med at udarbejde udbudsmaterialet til kommunens EU-udbud af vandløbsvedligeholdelsen.

Planlægning af sommerblomster

 

UDE samarbejder med Vordingborg Kommune om planlægning af den kommende sommers blomsterpragt i købstæderne Vordingborg, Præstø og Stege. Hvad årets tema bliver, kan vi ikke løfte sløret for endnu, men smukt, det bliver det!

 

 

Privathave i Ørslev

 

En lille have på knapt 400 m2 omdannes fra børnenes legehave med græs og afskærmninger for boldspil til Mors Have med terrasse, prydbuske og staudebede.

 

Forhaven bringes i spil som et hyggeligt, vestvendt opholdsrum.

 

Husets hovedindgang får sit eget haverum, som byder gæster velkommen, samtidig med at en række praktiske funktioner får ordnede forhold.

 

Og så lægges der en strategi for, hvordan græsplænen på sigt helt kan afskaffes!

UDE I/S - Marienbergvej 132, 1. sal - 4760 Vordingborg - CVR 37747793 - kontakt@ude.zone