OM OS

Hvorfor sidde inde, når alt håb er UDE ??

 

Vi brænder for at skabe levende, grønne rum til gavn og glæde for mennesker

- funktionelle uderum, hvor skønhed, frodighed og mangfoldighed går hånd i hånd.

 

Vi arbejder for at skabe helstøbte kvalitetsprojekter, der rækker ind i fremtiden.

 

Vi tror på, at dialog, ideudveksling og vidensdeling er med til at skabe de bedste projekter med stort ejerskab og engagement.

 

 

Rådgivning på natur-, park- og vandprojekter med en unik kombination af faglig baggrund

 

 

UDE består af landskabsarkitekt Mette Larsen og ferskvandsbiolog Linda Adelfest. Tilsammen dækker vi et bredt spektrum af kompetencer inden for blandt andet planlægning, projektstyring og naturforståelse.

 

Vi har erfaring fra tidligere jobs i kommunal natur- og parkforvaltning og kan hjælpe kommunale kunder med denne type opgaver, store som små, når tiden er knap.

 

Til menighedsråd tilbyder vi en bred vifte af ydelser. Vi kan udarbejde en langsigtet plan for forvaltning og udvikling af kirkegården, hjælpe jer til at blive "Grøn kirke" eller komme med ideer til hvad der skal ske med kirkens øvrige jorder til glæde og gavn for hele lokalsamfundet.

 

Ønsker du som grundejer at gennemføre et naturprojekt på din ejendom, kan vi hjælpe med at udforme projektet og skrive ansøgninger til de relevante myndigheder. Og trænger du til vejledning omkring udformningen af din have, stiller vi gerne op!

 

Desuden hjælper vi gerne med at søge fondsmidler til naturprojekter.

Linda Adelfest

Linda Adelfest

Cand. scient. i biologi fra Københavns Universitet i 2006.

Ferskvandsbiolog.

 

 • Projektstyring og koordinering af komplekse opgaver
 • Helhedsorienteret og kompromissøgende tilgang til projekter
 • Lokal håndtering af overfladevand.
 • Planlægning af vandløbs- og vådområdeprojekter.
 • Stor viden om økosystemer, deres tilstand og sammenspil
 • Fundraising til natur- og friluftsprojekter

 

Mette Larsen

Cand. hort.arch. fra KVL/Københavns Universitet i 2007.

Landskabsarkitekt MDL

 

 • Planlægning af nye grønne områder, parker og haver - både i idéfasen og helt ned i detaljen.
 • Bevarings-, udviklings- og renoveringsplaner for eksisterende grønne områder,

herunder

 • Bevaringsstrategier for historiske haver.
 • Planer for forvildning og øget biodiversitet.
 • Udarbejdelse af tekst og illustrationer til formidlingsmaterialer (plancher, foldere etc).

 

Læs mere her.

 

Og tøv ikke med at kontakte os, hvis du vil høre nærmere.

UDE I/S - Marienbergvej 132, 1. sal - 4760 Vordingborg - CVR 37747793 - kontakt@ude.zone